Måndag

  • Post author:
  • Post comments:0 Comments

Ny vecka nya äventyr!

På kreativt skrivande har vi diskuterat hur synen på kreativitet och fantasi är idag, jämfört med olika tider i historien samt funderat över dubbelheten i att det ibland framställs som något positivt och ibland något negativt. Vi förberedde oss också inför att ge varandra respons genom att kritiskt granska en text från en tidigare elev och sedan berätta i gruppen vad vi kommit fram till. Det var intressant att vi var oerhört mycket hårdare kritiker eftersom vi inte visste vem som skrivit texten och personen i fråga inte befann sig i rummet. Kommer bli superspännande med responsgruppen på torsdag där det är våra texter som blir granskade. Vi analyserade även en novell av Hemingway vid namn Berg som vita elefanter samt diskuterade Susan Sontags ståndpunkt mot tolkning av konstnärliga verk. Sedan hade vi lunch och på eftermiddagen hade vi vår första gästföreläsare Annelie Drewsen.

På kvällen gick jag till Balettakademien och dansade för min tidigare balettlärare på Dansarlinjen, Katarina Berglund och sedan tog jag en helt fantastisk jazzklass för Malaya. Det kommer bli mycket dans i veckan!

Leave a Reply

4 × 1 =